Jalostuksentavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta.

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa jalostuksentavoiteohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa, ja voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Alla PDF-tiedostona Bostoninterrierin päivitetty jalostuksen tavoite ohjelma (JTO).

JTO Bostonit 1.4.2014.pdf