VIRALLISTEN LUUSTOKUVAUSTEN TUEN HAKEMINEN
Yhdistys on aloittanut virallisten luustokuvausten tukemisen 1.1.2017 alkaen.

VIRALLISTEN LUUSTOKUVAUKSIEN TUKEMINEN
Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry hoitaa tuen myöntämisen ja maksamisen sitä anoneille suomalaisille koiran omistajalle/ille joka on Suomen Bostonit ry:n jäsen. Tuetut koirat ja niiden tulos julkaistaan bostoniyhdistyksen jäsenlehdessä Bostoni.
Myönnetty tuki vuodelle 2024 on yhteensä 700,-€

TUKEA MAKSETAAN SEURAAVASTI:
Selkä 40,-€ *
Selkä/Lonkat 50,-€ *
Selkä/Lonkat/Kyynärät 70,-€ *
* Saadakseen selkäkuvauksesta tuen, on koiralla oltava Spondyloosi mukana eli koiran on oltava kuvaushetkellä vähintään yli 2 vuotias !
Suomen kennelliitto antaa 20% alennuksen tutkimuslähetteistä jäsenilleen ajalla 1.1.2023-31.12.2024

– Tukea myönnetään puhdasrotuisille Suomen Kennelliittoon rekisteröidyille bostoninterriereille joiden omistajalla on vakituinen osoite Suomessa.
– Tukea maksetaan vain Suomen Bostonit ry:n jäsenelle, joka on ollut yhdistyksen jäsen myös edellisenä vuonna.
– Tukea on haettava erikseen ja se myönnetään hakujärjestyksessä.
– Tukea myönnetään niin kauan kuin tukivaroja riittää. Vuodelle 2024 tukivaroja on varattu yhteensä 700-€
– Tuen suuruus enintään 70,-€/koira.
– Tukea myönnetään vain yhdelle koiralle/jäsen/kuluva vuosi.
– Tuki koskee vain tuen myöntämisen aloittamisen jälkeen kuvattuja koiria. Eli aiemmin kuvattujen koirien lausuntomaksuihin ei voi hakea tukea takautuvasti.
– Kuvaukset joiden lausunnoille tukea haetaan on suoritettava samalla kerralla.
– Terveyslausunnon tuki on anottava 2kk kuluessa kuvauspäivästä.
– Tukea voi hakea vain niille koirille joilla ei ole ennestään virallista lausuntoa samasta tutkimuksesta mihin tukea haetaan.
– Tuki maksetaan vasta, kun virallinen tulos näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

Hakemus käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta yhdistykselle. Tukea hakeva jäsen suostuu siihen, että tuetut koirat ja niiden tulos sekä hakemuksessa annetut koiraan liittyvät tiedot voidaan julkaista yhdistyksen lehdessä. Hakemuksen mukaan on liitettävä eläinlääkärin lasku/tosite josta näkyy ilmi koiran omistaja ja koiran tiedot. (Omistajan tiedot eivät välttämättä näy jalostusnetissä).

Verohallinnon ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen avustusten verotuksesta linjaa myös Suomen Bostonit ry:n maksamat terveystuet saajilleen tuloveron alaisiksi tuloiksi. Kaikki tuloveronalaiset avustukset on ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, onko suorituksesta toimitettu ennakonpidätys vai ei. Tämän vuoksi kaikista terveystukisuorituksista Suomen Bostonit ry tekee jatkossa tuloveroilmoituksen.

Verottajan mukaan maksetun suorituksen tosiasiallinen luonne ratkaisee, millaisesta suorituksesta on kyse ja miten sitä käsitellään verotuksessa. Verottaja linjaa, että koiraharrastusyhdistyksen jäsenistöönsä kuuluville koiran omistajille maksama osa koiran terveystutkimuksen hinnasta on saajilleen tuloveron alaista tuloa. Verottaja katsoo, että tällaisia terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen ja tällöin terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa. Avustus tulkitaan siten tuloveron alaiseksi tuloksi.

Tuloveroilmoitusta varten jokaisen tukea hakevan jäsenen tulee tämän vuoksi jatkossa ilmoittaa henkilötunnuksensa luustokuvaus tukihakemuksessa. Se ilmoitetaan hakemuksen yhteydessä̈ ja sitä käytetään ainoastaan yhdistyksen tekemässä tulorekisteri ilmoituksessa verottajalle.

HUOM!  Tuen hakemista varten käytetään sähköistä lomaketta, joka löytyy täältä