Virallisten luustokuvausten tuen hakeminen

Yhdistys aloittaa virallisten
luustokuvausten tukemisen 1.1.2017 alkaen

Virallisten luustokuvausten tukemisesta on tehty hallituksen päätöksellä pilotti-hankeen jatkoksi vuodeksi 2019.

Hallitus on avannut yhdistykselle lahjoitustilin terveystutkimusten tukemista varten.

Vuonna 2019 jaettavan tuen suuruus on 1000,-€

VIRALLISTEN LUUSTOKUVAUKSIEN TUKEMINEN

Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry hoitaa tuen myöntämisen ja maksamisen sitä anoneille suomalaisille koiran omistajalle/ille. Tuetut koirat ja niiden tulos julkaistaan bostoniyhdistyksen jäsenlehdessä Bostoni.

– Tukea myönnetään puhdasrotuisille, Suomen Kennelliittoon rekisteröidyille bostoninterriereille, joiden omistajalla on vakituinen osoite Suomessa
– Tukea on haettava erikseen ja se myönnetään hakujärjestyksessä
– Tukea myönnetään niin kauan kun tukivaroja riittää, vuonna 2019 tukivaroja on varattu 1000,-€
– Tuen suuruus on enintään 60€/koira
– Tuki maksetaan vain kerran/koira
– Tuki koskee vain tuen myöntämisen aloittamisen jälkeen kuvattuja koiria, eli aiemmin kuvattujen koiriin ei voi hakea tukea takautuvasti
– Kuvaukset, joille tukea haetaan on suoritettava samalla kuvauskerralla
– Luustokuvaus tuki on anottava 2 kk kuluessa kuvauspäivästä
– Tukea voi hakea vain niille koirille, jolla ei ole ennestään virallista lausuntoa samasta tutkimuksesta, jolle tukea haetaan
– Tuki maksetaan vasta, kun virallinen tulos näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, KoiraNetissä
– Koiran omistajan, eli tuen hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

Hakemus käsitellään kuukauden sisällä sen saapumisesta yhdistykselle.
Tukea hakeva henkilö suostuu siihen, että tuetut koirat ja niiden tulos sekä hakemuksessa annetut koiraan liittyvät tiedot voidaan julkaista yhdistyksen lehdessä.

Hakemuksen mukaan on liitettävä eläinlääkärin lasku/tosite, joka on kirjanpito kelvollinen. Laskusta / tositteesta pitää myös näkyä koiran omistajan ja koiran tiedot (kaikkien koirien omistajatiedot eivät näy KoiraNet-jalostustietokannassa). Tämä tosite tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen tuki@suomenbostonit.fi otsikolla: Luustokuvaus tuki.

Tuen suuruus:
Selkä: 40 €
Selkä ja lonkat: 50 €
Selkä, lonkat ja kyynärät: 60 €

Koska tuki halutaan ohjata rodulle, ei kuvattavan bostonin omistajan tarvitse olla Suomen Bostonit yhdistyksen jäsen, vain koiran rodun tulee olla Suomen kennelliittoon rekisteröity bostoninterrieri ja koiran omistajalla/jilla on oltava vakituinen osoite Suomessa.

Tuen hakemista varten käytetään sähköistä lomaketta, joka löytyy täältä