Yhdistys on aloittanut virallisten luustokuvausten tukemisen 1.1.2017 alkaen

Virallisten luustokuvausten tukemisesta on tehty hallituksen päätös vuodeksi 2020.
Hallitus on avannut yhdistykselle lahjoitustilin terveystutkimusten tukemista varten.

Vuonna 2020 jaettavan tuen suuruus on 1000,-€

VIRALLISTEN LUUSTOKUVAUKSIEN TUKEMINEN

Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry hoitaa tuen myöntämisen ja maksamisen sitä anoneille suomalaisille koiran omistajalle/ille. Tuetut koirat ja niiden tulos julkaistaan bostoniyhdistyksen jäsenlehdessä Bostoni.

–  Tukea myönnetään puhdasrotuisille, Suomen Kennelliittoon rekisteröidyille bostoninterriereille, joiden omistajalla on vakituinen osoite Suomessa. Tuen määrän suuruuteen vaikuttaa onko tuen hakija yhdistyksen jäsen vai ei

–  Tukea on haettava erikseen ja se myönnetään hakujärjestyksessä 

–  Tukea myönnetään niin kauan kun tukivaroja riittää, vuonna 2020 tukivaroja on varattu yhteensä 1000,-€

–  Tuen suuruus on enintään 80€/koira, katso vaatimukset 

–  Tuki maksetaan vain kerran/koira

–   Tuki koskee vain tuen myöntämisen aloittamisen jälkeen kuvattuja koiria, eli aiemmin kuvattujen koirien lausuntomaksuihin ei voi hakea tukea takautuvasti

–   Kuvaukset, joiden lausunnoille tukea haetaan on suoritettava samalla kuvauskerralla

–   Luustokuvauksen tuki on anottava 2 kk kuluessa kuvauspäivästä

–   Tukea voi hakea vain niille koirille, joilla ei ole ennestään virallista lausuntoa samasta tutkimuksesta, jolle tukea haetaan

–  Tuki maksetaan vasta, kun virallinen tulos näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä,  KoiraNetissä

–  Koiran omistajan, eli tuen hakijan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

Hakemus käsitellään noin kuukauden sisällä sen saapumisesta yhdistykselle.  Tukea hakeva henkilö suostuu siihen, että tuetut koirat ja niiden tulos sekä hakemuksessa annetut koiraan liittyvät tiedot voidaan julkaista yhdistyksen lehdessä.

Hakemuksen mukaan on liitettävä eläinlääkärin lasku/tosite, joka on kirjanpito kelvollinen. Laskusta / tositteesta pitää myös näkyä koiran omistajan ja koiran tiedot (kaikkien koirien omistajatiedot eivät näy KoiraNet-jalostustietokannassa). Tämä tosite tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen tuki@suomenbostonit.fi otsikolla: Luustokuvaus tuki.

HUOM! Tuki jaetaan uudella tavalla 1.1.2020 lähtien siten että  600,- € varataan yhdistyksen jäsenten koirien luustokuvausten tukemiseen ja € 400, varataan ei-jäsenten koirien luustokuvausten tukemiseen.

Maksettavien tukien määrät             Ei jäsenet / Jäsenet

Selkä                                                        20,-€  /  50,-€

Selkä/Lonkat                                          30,-€ /   60,-€

Selkä/Lonkat/Kyynäret                       60,-€  /  80,-€

Koska tuki halutaan ohjata rodulle, ei kuvattavan bostonin omistajan tarvitse olla Suomen Bostonit yhdistyksen jäsen, vain koiran rodun tulee olla Suomen kennelliittoon rekisteröity bostoninterrieri ja koiran omistajalla/jilla on oltava vakituinen osoite Suomessa.

Tuen hakemista varten käytetään sähköistä lomaketta, joka löytyy Luustokuvausten tuki lomake