PEVISA

Bostoninterrieri on mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA).

Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia.

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi PEVISA-ohjelman avulla voidaan säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua, jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset tai -lausunnot ennen astutusta. Rotujärjestö voi päättää myös haluaako se, että sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä tai että pentuetta, jonka vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat tuottaneet suositeltavaa enemmän jälkeläisiä kuin rotukohtainen PEVISA-ohjelma hyväksyy, ei rekisteröidä. Ohjelmalla voidaan myös rajoittaa lähisukulaisten keskinäisiä parituksia tai asettaa raja-arvo rekisteröitävän pentueen sukusiitosasteelle.

Bostoninterrierin PEVISA-ohjelma 1.1.2020-31.12.2024:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto.
Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. PHTVL/PHPV tuloksen 1 saanut koira on paritettava ko. sairauden osalta terveen koiran kanssa. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei sulje koiraa jalostuksesta.

Vähintään toisen pentueen vanhemmista tulee olla geenitestattu juveniilin (nuoruusiän) kaihin varalta tuloksella ”terve – ei kantaja”. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaa vain geenitestin tuloksen perusteella ”terveen – ei kantajan” kanssa.

Polvitarkastus:
Tutkimushetkellä koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi. Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.