Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry

BOSTONINTERRIERI – ROTUMÄÄRITELMÄ

Ryhmä: 9
FCI:n numero: 140
Hyväksytty: FCI 24.6.2014
Kennelliitto 2.9.2014

BOSTONINTERRIERI (BOSTON TERRIER)
Alkuperämaa: Yhdysvallat

KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
Alaryhmä 8 pienet molossityyppiset rodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

YLEISVAIKUTELMA:

Bostoninterrieri on vilkas, erittäin älykäs, lyhytkarvai- nen, lyhytkalloinen, tiivisrakenteinen, lyhythäntäinen ja sopusuhtainen koira. Vä- riltään se on juovikas (brindle), ns. seal tai musta, symmetrisin valkoisin merkein.
Pää on suhteessa koiran kokoon; ilme on erittäin älykäs. Runko on melko lyhyt ja tiivisrakenteinen, raajat ovat vahvat ja tasapainoisesti kulmautuneet, häntä on lyhyt. Mikään piirre ei ole niin korostunut, että koira vaikuttaisi
epäsuhtaiselta. Bostoninterrieri antaa päättäväisen, vahvan, toimeliaan ja tyylikkään vaikutelman ollen viehättävä ja luonnollisen ryhdikäs. Kaunis värijakauma on erityisen tunnusomaista tyypilliselle rotunsa edustajalle. Valkoista väriä tulee olla oikea määrä suhteessa pääväriin. Tasapainoisuus, ilme, väri ja valkoiset merkit ovat erityisen tärkeät verrattaessa yleisvaikutelmaa muihin rotupiirteisiin.
Bostoninterrierille on ominaista puhdaslinjainen lyhyt runko, tyypillinen neliömäinen pää ja
leukojen muoto sekä huomiota herättävän kauniit värimerkit. Se on tyylikäs ja ihastuttava
alkuperäinen amerikkalainen rotu. Verrattaessa eri sukupuolta olevia yksilöitä toisiinsa ainoa selkeä ero on, että narttu on kauttaaltaan hieman sirompi.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:

Raajojen pituuden tulee olla suhteessa rungon pituuteen siten, että bostoninterrieri on selvästi neliömäinen. Bostoninterrieri on vanttera, se ei saa vaikuttaa hontelolta eikä karkealta. Luuston ja lihasten tulee olla oikeassa suhteessa sekä keskenään että myös suhteessa koiran painoon ja rakenteeseen.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:

Bostoninterrieri on ystävällinen ja vilkas koira. Rotu on erittäin hyväluonteinen ja hyvin älykäs, mitkä ominaisuudet tekevät siitä vertaansa vailla olevan seuralaisen.

PÄÄ:

Kallo: Neliömäinen ja poimuton, päälaki on litteä ja kulmakaaret jyrkät.
Otsapenger: Selväpiirteinen
Kirsu: Musta ja leveä; sierainten välissä on selvä uurre. Sieraimet hyvin avoimet. Kuono: Lyhyt, neliömäinen, leveä ja syvä sekä oikeassa suhteessa kalloon. Kuono- osa on poimuton, leveyttään ja syvyyttään lyhyempi ja enintään 1/3 kallon pituudesta. Kuononselkä on päälaen suuntainen.
Huulet: Syvät, eivät kuitenkaan riippuvat. Ne peittävät täydellisesti hampaat suun ollessa kiinni.
Leuat / hampaat: Leuat leveät ja neliömäiset, hampaat lyhyet ja tasaiset. Tasapurenta tai kuonon neliömäisyyttä sopivasti korostava alapurenta.
Posket: Litteät.
Silmät: Etäällä toisistaan, suuret ja pyöreät, väriltään tummat. Silmien sijainti korostaa kallon neliömäisyyttä. Silmien ulkokulmat ovat edestä katsottuna poskien kanssa samalla linjalla.
Ilme: Valpas ja ystävällinen, suurta älykkyyttä osoittava. Ilme on rodulle erittäin tärkeä ominaispiirre.
Korvat: Pienet, joko luonnostaan tai typistettyinä pystyt, pään muotoon sopivat ja kiinnittyneet mahdollisimman lähelle kallon kulmia. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

KAULA:

Kaulan pituuden tulee olla sopusoinnussa kokonaisuuteen. Niskalinja on hieman kaareva ja pään asento on jalo ja ryhdikäs. Kaula liittyy kauniisti lapoihin.

RUNKO:

Rungon tulee vaikuttaa lyhyeltä. Ylälinja: Vaakasuora.
Selkä: Riittävän lyhyt, jotta runko on neliömäinen. Lantio: Kaartuu hieman kohti hännänkiinnityskohtaa.
Rintakehä: Syvä, verraten leveä ja pitkä, kylkiluut ovat kaarevat.

HÄNTÄ:

Matalalle kiinnittynyt, lyhyt, ohut ja kapeneva, suora tai kierteinen, ei saa nousta vaakatasoa korkeammalle. (Huom. Suositeltavin hännän pituus on korkeintaan 1/4 hännän kiinnityskohdan ja kintereiden välisestä etäisyydestä.)

RAAJAT

ETURAAJAT:

Melko kaukana toisistaan ja samalla pystysuoralla linjalla kuin lapaluiden kärjet. Eturaajat ovat suorat.
Lavat: Viistot ja taakse sijoittuneet, mahdollistavat tyylikkäät liikkeet. Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Välikämmenet: Lyhyet ja voimakkaat. Kannukset voidaan poistaa. (Huom. Suomessa typistyskielto)
Etukäpälät: Pienet, pyöreät ja tiiviit, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat hyvin kaarevat ja kynnet lyhyet.

TAKARAAJAT:

Reidet: Voimakkaat ja lihaksikkaat ja asennoltaan vakaat. Polvet: Normaalisti kulmautuneet.
Kintereet: Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Selvästi erottuvat kinnernive- let.
Takakäpälät: Pienet ja tiiviit. Kynnet ovat lyhyet.

LIIKKEET:

Bostoninterrieri liikkuu varmoin askelin ja suoraan. Raajat liikkuvat yhdensuuntaisesti ja rytmikkäästi suoraan eteenpäin ilmentäen rodun tyylikkyyttä ja voimaa.

KARVAPEITE

KARVA: Lyhyt, sileä, kiiltävä ja hienolaatuinen.
VÄRI: Juovikas (brindle), nk. seal tai musta, kaikissa väreissä valkoiset merkit. Juovikkuus asetetaan etusijalle vain jos koirat ovat muilta ominaisuuksiltaan samanarvoisia. (Huom. Seal-väri: Seal näyttää mustalta, mutta vivahtaa punaiseen auringonpaisteessa tai kirkkaassa valossa.)
Vaadittavat merkit: Valkoinen kuononympärys, valkoinen pläsi silmien välissä ja valkoinen rinta.
Toivottavat merkit: Valkoinen kuononympärys, pään yli ulottuva, silmien välissä oleva symmetrinen
valkoinen pläsi, valkoinen kaulus ja valkoinen rinta. Osittain tai kokonaan valkoiset eturaajat ja
kinnernivelen alapuolelta valkoiset takaraajat.

(Huom. Toivottavien merkkien puuttuminen ei ole virhe rodunomaisella yksilöllä.) Jos valkoiset merkit päässä tai rungossa ovat toivottua laajemmat, koiran tulee muilla ansioillaan korvata tämä puute.

PAINO:

Painoluokat ovat:
alle 6,8 kg
6,8 – 9 kg
9 – korkeintaan 11,35 kg

PISTEYTYSASTEIKKO:

Yleisvaikutelma 10
Ilme 10
Pää (kuono, leuat, purenta, kallo ja otsapenger) 15
Silmät 5
Korvat 5
Kaula, ylälinja, runko ja häntä 15
Eturaajat 10
Takaraajat 10
Käpälät 5
Väri, karvapeite ja värimerkit 5
Liikkeet 10
Yhteensä 100

VIRHEET:

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

Liian karkea tai raskas kokonaisuus. Ahtaat sieraimet.
Liian näkyvä silmänvalkuainen tai sidekalvo.
Korvien koko ei ole oikeassa suhteessa pään kokoon. Korkea-asentoinen häntä.
Hontelot raajat.
Suorat polvikulmaukset. Litteät käpälät.
Rullaavat, melovat tai kehräävät liikkeet. Korkeat etuaskeleet ns. hackney- liikkeet.

VAKAVAT VIRHEET:

Vino purenta.
Kielen tai hampaiden näkyminen suun ollessa kiinni. Köyryselkä, notkoselkä.
Litteät kyljet.
Etu- tai takaraajojen ristiinastuminen.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus.
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. Lihanvärinen kirsu.
Kokonaan tai osittain siniset silmät.
Typistetty häntä.
Yksivärinen musta, juovikas tai seal ilman vaadittavia valkoisia merkkejä. Harmaa tai maksanruskea
väri.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.