Kasvatus ja jalostus

Kasvatus ja jalostusosiossa pyritään tuomaan aiempaa paremmin esiin bostoninterrierin kasvatuksessa huomioitavia asioita (JTO) ja pentueen rekisteröinnille olevia asetuksia (PEVISA).

Yhdistys julkaisee maksua vastaan vuoden ajan yhdistyksen internetsivuilla jäsenkasvattajatiedot.
Yhdistyksellä ei ole kuitenkaan juridista toimivaltaa kasvattajiin ja heidän tekemisiinsä.
Yhdistys voi vain seurata, että kotimaiset jäsenkasvattajat sekä sitoumuskasvattajat
noudattavat hyvää kenneltapaa, yhdistyksen sääntöjä sekä jalostuksen tavoiteohjelmaa.
Yhdistyksen jäsenkasvattaja on kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen ja jolla on FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) alaisen kenneljärjestön myöntämä kennelnimi.