Yhdistyksen kunniajäsenet
Yhdistyskokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Yhdistyksen kunniajäsenet ovat:
Irja Kesävaara, Entertainer
Raili Saarro, Raistar
Leni Finne, Finnridge
Tarja Hyvärinen, Barroco´s