Rotuyhdistyksen puolto Kennelliiton pentulistalla vuonna 2024

Kennelliitto julkaisi 29.6.2016 hankikoira.fi-nettisivuston, joka korvasi Koiranomistajan peruskurssin. Sivuston rotuesittelyjen yhteyteen on nostettu Kennelliiton pentulistalle ilmoitetut pentueet. Tässä yhteydessä pentulistaa on myös päivitetty: toiminnallisuuksiin on lisätty rotuyhdistyksen puolto. Rotuyhdistys voi halutessaan puoltaa Omakoira-jäsenpalvelun kautta rodun pentueita. Puolto näkyy pentulistalla.

Yhdistys puoltaa niitä Kennelliiton pentulistalle ilmoitettuja pentueita, jotka täyttävät seuraavat kasvatukseen ja- jalostukseen liittyvät vaatimukset:

– Pentueen rekisteröijä on yhdistyksen jäsenkasvattaja. Jäsenkasvattajan tulee olla yhdistyksen jäsen myös edellisenä vuotena, jotta pentuetta puolletaan Kennelliiton pentulistan sivustolla.

– Pentueen rekisteröijällä on FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) alaisen kenneljärjestön myöntämä kennelnimi.

– Vähintään toinen vanhemmista on saanut näyttelyssä laatumaininnan EH tai käynyt jalostustarkastuksessa ja siitä on saatavissa todistettavasti lausunto.

– Pentujen rekisteröinnissä on noudatettu kulloinkin voimassa olevaa bostoninterriereiden PEVISA-ohjelmaa eli jalostuskoiralla tulee olla PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulokset voimassa astutushetkellä.

– Molemmilla vanhemmilla ei ole samaa todettua terveysongelmaa

– Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla todettu DNA-testillä puhtaaksi nuoruusiänkaihia aiheuttavasta geenimutaatiosta (tulos Normaali.)

– Suomeen rekisteröidyllä uroksella ei ole tullut täyteen alle 4-vuotiaana 30 jälkeläisen määrää.

– Kaksoisastutetun pentueen puolto.
Mikäli narttu on astutettu kahdella tai useammalla uroksella (nk. kaksoisastutus), tulee pentueilmoituksessa näkyä kaksoisastutus, ja kasvattajan tulee toimittaa kaikkien isäehdokkaiden tiedot (nimi ja rekisterinumero) sähköpostitse osoitteella sihteeri@suomenbostonit.fi. Kaksoisastutetun pentueen puoltaminen edellyttää, että emän lisäksi kaikki isäehdokkaat täyttävät puollon ehdot. Mikäli isäehdokkaiden vaadittavat tulokset eivät näy Kennelliiton jalostustietokannassa, kaksoisastutettua pentuetta ei voida puoltaa ennen polveutumismääritystä ja pentujen rekisteröintiä oikeille isille. 

 

Vastausaika pentuepuolloille on noin yksi viikko. Loma-aikoina vastausaika voi kestää kauemmin.