Terveydestä

Bostoninterrieri on mukana Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelmassa (PEVISA). Tällä hetkellä pakollisia tarkastuksia ovat silmä- ja polvitarkastukset. Nämä tarkastukset tulee tehdä kaikille Suomessa jalostukseen käytettäville bostoneille.

Silmäsairauksista yleisin on kaihi eli katarakta eri muodoissaan. Yksi perinnöllisistä kaihityypeistä, niin sanottu nuoruusiän kaihi (juvenile cataract, JC) voidaan todeta DNA-testillä.
Huomattava on, että vaikka koira olisi todettu DNA-testillä terveeksi tämän tyypin perinnöllisestä kaihista, se voi siitä huolimatta sairastua johonkin toiseen perinnölliseen kaihiin.
Yleensä perinnöllinen kaihi todetaan 3-6 vuotiailla koirilla.
Kaihia sairastavaa bostonia ei tule käyttää jalostukseen.
Muita bostoneilla esiintyviä perinnöllisiä silmäsairauksia ovat
ylimääräiset ripset (cilia aberranta/distichiasis), sarveiskalvon rappeuma (cornea dystrofia), glaukooma, kirsikkasilmä, lasiaisen rappeuma, kuivasilmäisyys ja silmäluomen sisäänpäin kiertyminen.

Patellaluksaatio eli polvilumpion sijoiltaanmeno on yleisin ortopedinen vaiva pienillä koiraroduilla. Polvien terveyttä arvioidaan ns. Putnamin asteikolla, joka vaihtelee asteesta 0 (=terve polvi) asteeseen 4 (=polvilumpio on koko ajan pois paikaltaan). Patellaluksaatio voi aiheuttaa kipua koiralle ja vakavimmat tapaukset joudutaan leikkaamaan. Polvitarkastuksessa tuloksen 3 tai huonompi saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Muita vakavia perinnöllisiä sairauksia ja vikoja bostonilla ovat lyhyestä kuonosta johtuvat hengitysongelmat ja synnynnäiset selkänikamien epämuodostumat. Lisäksi rodulla esiintyy synnytysvaikeuksia pentujen suuresta pyöreästä päästä johtuen. Suurin osa bostonin pennuista syntyykin keisarinleikkauksella.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti keräämään tietoa rodun terveydentilasta mm. terveyskyselyiden avulla. Viimeisin terveyskysely tehtiin vuosina 2009-2010.