25.11.2018 Yhdistys järjestää virallisen kävelytestin Kennelliiton koulutustiloissa Klaukkalassa

Tarkemmat ilmoittautumistiedot julkaistaan myöhemmin.

Kävelytestaus on tärkeä työkalu arvioidessa brakykefalian aiheuttamaa mahdollista haittaa eläimen terveydelle, ja uskomme sen antavan arvokasta tietoa lyhytkuonoisten koirien terveydestä.

Osallistumisoikeus
Kävelytestiin voivat osallistua vähintään 18 kuukauden ikäiset koirat, jotka täyttävät Kennelliiton voimassa olevat tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräykset. Tunnistusmerkintä on aina tarkistettava testauksen yhteydessä.

Kävelytestiin ei saa osallistua
-Koira, jolla on hengitysvaikeuksia tai niihin viittaavia oireita
-koira, jonka hengitysteitä on korjattu kirurgisesti 
-sairas koira
-narttu alle 30 vrk ennen synnytystä tai alle 75 vrk synnytyksen jälkeen
Kävelytestissä noudatetaan Kennelliiton antidopingsääntöä sekä yleistä jääviyssääntöä

Lisää tietoa kävelytestistä löydät:
https://www.kennelliitto.fi/kavelytestissa-arvioidaan-koiran-rasituksensietoa