Työ brakykefaalisten rotujen terveyden edistämiseksi jatkuu

Kennelliitto järjesti 14. maaliskuuta neuvottelutilaisuuden lyhytkuonoisten- ja kalloisten eli brakykefaalisten rotujen rotujärjestöille, viranomaisille ja eläinsuojelujärjestöille sekä eläinlääkinnän ammattijärjestöille. Mukana oli kymmenen eri lyhytkuonoisen rodun yhdistyksen ja rotujärjestön edustajia. Paikalla oli maa- ja metsätalousministeriön, Eviran, Luonnonvarakeskuksen, Eläinten Hyvinvointikeskuksen, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton, Suomen Eläinlääkäriliiton ja Suomen Eläinlääkäripraktikoiden edustus.

Tilaisuudessa käytiin läpi erityisesti englanninbulldoggien, mopsien ja ranskanbulldoggien terveystilannetta ja keinoja näiden rotujen terveyden edistämiseksi. Eri brakykefaalisten rotujen kohdalla on tärkeää löytää ne keskeiset toimenpiteet, jotka vievät parhaiten rodun tervehdyttämistä eteenpäin. Yhtä mieltä oltiin siitä, että valistusta tarvitaan lisää. Keskustelua tarvittavista toimenpiteistä jatketaan yhdessä kaikkien tahojen kanssa tänä keväänä.

Kennelliitto pyrkii vaikuttamaan myös kansainvälisesti
– Brakykefaalisten rotujen ongelma on kansainvälinen, muistutti kokouksessa Pohjoismaiden kennelunioni PKU:n Brakyfefaalisten rotujen työryhmän puheenjohtaja Kirsi Sainio. Työryhmä esitti viime keväänä julkaistussa raportissaan useita toimenpiteitä brakykefaalisten rotujen tervehdyttämiseksi.

Näitä ovat muun muassa jalostuskoirien hengitysteiden toimintaa ja lämmönsäätelykykyä mittaavien tutkimusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto ja pohjoismainen terveyskysely. Työryhmä esitti, että keskitettyä tiedonkeruuta ylähengitysteiden ahtaumaa sairastavista ja ahtauman vuoksi operoiduista koirista edistetään ja 3-6 -vuotiaista, ylähengitystieahtauman osalta kliinisesti oireettomista, anatomisilta piirteiltään pienemmässä sairastumisriskissä olevista koirista tehdään pohjoismainen kartoitus. Ulkomuototuomareita, kasvattajia ja pennunostajia valistetaan terveysongelmista. Työryhmä ehdotti, että viranomaiset kartoittaisivat mahdollisuuksia saada aikaan terveyttä edistäviä toimia myös rekisteröimättömille brakykefaalisille koirille.

Viimekeväisessä kokouksessaan PKU:n edustajat totesivat, että brakykefaalisten rotujen rotumääritelmien sanamuodoissa on korjaamisen varaa, jotta rotumääritelmiä ei tulkittaisi ääripiirteitä suosien. Nyt on sovittu, että Ruotsin kennelliitto kutsuu koolle kokoukset bostoninterrierin emämaan Yhdysvaltojen, mopsin ja englanninbulldoggin emämaan Englannin sekä ranskanbulldoggin emämaan Ranskan kennelliittojen edustajien kanssa. Tavoitteena on saada rotumääritelmistä pois sanamuodot, jotka ajavat rotuja liioitteluun ja voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä rotumääritelmän tulkinnassa.

Kennelliitto