13.4.2018 Sääntömääräinen vuosikokous

Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry.
Sääntömääräinen vuosikokous 2018

Aika: 13.4.2018 klo 18:00
Paikka: Airport Hotelli Pilotti, Veromäentie 1 01510 Vantaa

Asialista
  1 § Kokouksen avaus
  2 § Todetaan jäsenten äänivaltaisuus
  3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6 § Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
  7 § Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
  8 § Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi yhden vuoden toimikaudeksi
10 § Valitaan kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen kaudelle 2019 -2020 erovuoroisten tilalle
11 § Valitaan sihteeri ja rahastonhoitaja, joko hallituksen jäsenistä tai sen ulkopuolelta
12 § Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies
13 § Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksut, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
14 § Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin;
        Jalostustoimikunta, pentuneuvoja, jäsensihteeri, facebook vastaava, webmaster, Bostoni-lehden päätoimittaja sekä jäsenet lehtitoimikuntaan
15 § Kokouksen päättäminen

HUOM! Kahvitarjoilun arvioimiseksi ilmoittaudu etukäteen, viimeistään torstaina 5.4.18 jäsensihteeri Virpi Saahkarille osoitteeseen jasensihteeri (at) suomenbostonit.fi tai tekstiviestillä 040 7093655