Uutta tutkimustietoa eräiden lyhytkalloisten rotujen perimästä, lisätutkimusta kaivataan

Bostoninterrieriyhdistys on ottanut osaa Kennelliiton järjestämään tapaamiseen, joka pohjautui uuteen genetiikkaa käsittelevään tutkimukseen. Yhdistys suhtautuu asiaan vakavasti, jatkaa terveystutkimuksia ja odotamme aiheeseen liittyvää lisätutkimusta yhdessä Kennelliiton kanssa.

Alla oleva teksti julkaistu Kennelliiton sivuilla 16.12.2018

Joulukuun alussa julkaistiin kansainvälinen tieteellinen tutkimus, jossa selvitettiin englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden korkkiruuvihännän geneettistä taustaa. Tutkimuksessa tunnistettiin mutaatio (DVL2), joka oli yhteydessä tutkittujen rotujen rintakehän, kaulan ja selkärangan epämuodostumiin. Tutkimus tuo uutta tärkeää tietoa tutkittujen kolmen rodun perimästä.

Tutkitut rodut jakavat keskenään useita samanlaisia ulkomuoto-ominaisuuksia, jotka ovat olleet olemassa roduissa koko niiden olemassaolon ajan. Nämä ominaisuudet, kuten brakykefaalinen eli lyhyt ja leveä kallon muoto, silmien suuri etäisyys toisistaan sekä lyhyt selkä, voivat altistaa koiran terveysongelmille. Muista lyhytkalloisista roduista poiketen näillä roduilla esiintyy myös selkärangan epämuotoisuutta ja korkkiruuvihäntää.

Tutkimuksessa tunnistettiin mutaatio (DVL2), joka oli yhteydessä tutkittujen rotujen rintakehän, kaulan ja selkärangan epämuodostumiin. Mutaatio periytyy resessiivisesti eli peittyvästi. Se liittyy kiinteästi kyseessä olevan geenin ainoaksi alleeliksi eli vastingeeniksi englanninbulldoggeilla ja ranskanbulldoggeilla, ja sen esiintymistiheys on suuri (0,94) myös bostoninterriereillä. Mutaation aiheuttamien rankaepämuodostumien (muun muassa hemivertebra ja skolioosi) voimakkuus vaihtelee rotujen välillä. Vastaavat mutaatiot aiheuttavat ihmisillä harvinaisen oireyhtymän, jonka ulkoiset oireet kallon, raajojen ja selkärangan osalta ovat samanlaiset kuin tutkituilla koiraroduilla. Oireyhtymän ilmentymisen eri asteista koirilla kaivataan vielä lisätutkimuksia.

– Olemme saaneet tutkijoilta alustavaa tietoa tutkimuksen tuloksista. Olemme tutkijoiden kanssa yhtä mieltä siitä, että tutkimuksen tulokset on otettava vakavasti, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Hän painottaa samaa asiaa kuin tutkijatkin – nyt tarvitaan paljon lisää tietoa, ennen kuin voidaan vetää enemmän johtopäätöksiä, sillä ongelma on monimutkainen. Samoja muun muassa lyhytkuonopiirteitä esiintyy myös koirilla, joilla ei ole havaittu tätä kolmella rodulla ilmenevää mutaatiota.

– Olemme olleet asiasta yhteydessä rotuyhdistyksiin, ja tarkoitus on pohtia yhdessä tulevaisuuden toimenpiteitä, kertoo Lehkonen. Kennelliitto tiedottaa asiasta tarkemmin, kun uutta tietoa on olemassa.

Lisätiedot:

Harri Lehkonen
Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188