Bostoninterrierin PEVISA-ohjelma

Suomen Kennelliitto JTT:n päätös 3.12.2019 (11/2019):

Toimikunta jatkaa bostoninterrierin nykyisen PEVISA-ohjelman voimassaoloa 1.1. – 30.6.2020.

Toimikunta hyväksyy bostoninterrierille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto.
Patellaluksaation raja-arvo on 2 ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PHTVL/PHPV asteita 2-6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. PHTVL/PHPV tuloksen 1 saanut koira on paritettava ko. sairauden osalta terveen koiran kanssa. Diagnoosi muu vähämerkityksellinen kaihi ei sulje koiraa jalostuksesta.

Vähintään toisen pentueen vanhemmista tulee olla geenitestattu juveniilin (nuoruusiän) kaihin varalta tuloksella ”terve – ei kantaja”. Geenitestin perusteella todetun kantajan saa parittaa vain geenitestin tuloksen perusteella ”terveen – ei kantajan” kanssa.

Ohjelma on voimassa 1.7. – 31.12.2020 ja sen voimassaolo jatkuu 31.12.2024 saakka, mikäli rodulla vuoden 2020 lopussa on hyväksytty JTO.

Päätös annetaan Kennelliiton hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi, koska rodulla ei ole hyväksyttyä JTO:ta ja rotujärjestön sekä rotua harrastavan yhdistyksen esittämät vastustamisohjelmat poikkeavat toisistaan.