Luustokuvaustuki – Tuloverotus

Verohallinnon ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen avustusten verotuksesta linjaa myös Suomen Bostonit ry:n maksamat terveystuet saajilleen tuloveron alaisiksi tuloiksi. Kaikki tuloveronalaiset avustukset on ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, onko suorituksesta toimitettu ennakonpidätys vai ei. Tämän vuoksi kaikista terveystukisuorituksista Suomen Bostonit ry tekee jatkossa tuloveroilmoituksen.

Verottajan mukaan maksetun suorituksen tosiasiallinen luonne ratkaisee, millaisesta suorituksesta on kyse ja miten sitä käsitellään verotuksessa. Verottaja linjaa, että koiraharrastusyhdistyksen jäsenistöönsä kuuluville koiran omistajille maksama osa koiran terveystutkimuksen hinnasta on saajilleen tuloveron alaista tuloa. Verottaja katsoo, että tällaisia terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen ja tällöin terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa. Avustus tulkitaan siten tuloveron alaiseksi tuloksi.

Tuloveroilmoitusta varten jokaisen tukea hakevan jäsenen tulee tämän vuoksi jatkossa ilmoittaa henkilötunnuksensa luustokuvaus tukihakemuksessa. Se ilmoitetaan hakemuksen yhteydessä̈ ja sitä käytetään ainoastaan yhdistyksen tekemässä tulorekisteri ilmoituksessa verottajalle.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48059/yleishyodyllisten-yhteisojen-ja-julkisyhteisojen-vapaaehtoistoiminnan-ennakkoperintakysymykset4/

Kohta 10.