DNA-tutkimustulosten tallennus, Bostoninterrierillä koskee nuoruusiän kaihia (EHC, ennen JC)

Kennelliitto aloittaa DNA-testien tulosten tallennuksen 15.2.2017. DNA-testit tulevat
ensimmäisessä vaiheessa tallennettavaksi roduille, joilla DNA-testi on hyväksytty Kennelliitossa, ja
joista osalla DNA-testistä saatava tulos on rekisteröinnin edellytys. Bostoninterrierillä tallennetaan nuoruusiän kaihi tulos (early onset hereditary cataract, EHC) testin nimi on juveniili katarakta (HSF4).

Testitulokset tallennetaan toistaiseksi Omakoira-palvelusta ostettavan sähköisen lähetteen
perusteella Kennelliiton yhteistyölaboratoriosta; Laboklin GmbH.

Lähete viralliseen DNA-tutkimukseen tulee tilata sähköisesti etukäteen Kennelliiton Omakoira-palvelusta ennen eläinlääkärin luo menoa. Eläinlääkäri ottaa koiralta näytteen, tallentaa tiedot
Omakoira-palvelussa sekä toimittaa näytteen laboratorioon analysoitavaksi, joka tuloksen
valmistuttua tallentaa sen sähköisesti.

Aikaisemmin tehtyjen testientulokset
Yhdistys tulee pyytämään luvan tietojen luovuttamiseen Kennelliitolle koskien nuoruusiän kaihista saamistaan tuloksista (97 bostonia). Lupa pyydetään koirien omistajlta tietojen luovuttamiseksi Kennelliitolle, jotta tiedot saadaan lisättyä Kennelliiton jalostustietokantaan epävirallisina. Kaikki aikaisemmin tehdyt testit lisätään epävirallisina, ellei näytteidenoton lähetteistä ole kopioita.

Ne bostonien omistajat jotka eivät ole koiriensa tietoja yhdistykselle luovuttaneet voivat lähettää toistaiseksi jo tehdyt paperiset testitulokset nuoruusiän kaihista Showlinkiin odottamaan tallennusta.

DNA-tutkimustulokset tullaan tallentamaan tapauskohtaisesti, jos testi on hyväksytty kyseiselle rodulle ja testaus on tehty tutkimustuloksen osalta hyväksytyssä laboratoriossa. Jotta DNA-testin tulos voidaan tallentaa, tulee Showlinkiin toimittaa tutkimustuloksen lisäksi asianmukainen lähete, josta ilmenee Kennelliiton hyväksymä DNA-näytteenottaja, näytteenottopäivä ja koiran tunnistusmerkinnän tarkastus.

Ystävällisin terveisin
Johanna Kuru
DNA-asiat
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.
Kamreerintie 8, 02770 ESPOO