Sääntömääräinen vuosikokous kutsu yhdistyksen jäsenille

Suomen Bostonit – Finnish Bostons ry.
Sääntömääräinen vuosikokous 2017

Aika: 5.4.2017 klo 19:00
Paikka: Hotelli Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Asialista

1 § Kokouksen avaus
2 § Todetaan jäsenten äänivaltaisuus
3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
4 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6 § Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
7 § Esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä
8 § Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi yhden vuoden toimikaudeksi
10 § Valitaan kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen kaudelle 2018 -2019 erovuoroisten tilalle
11 § Valitaan sihteeri ja rahastonhoitaja, joko hallituksen jäsenistä tai sen ulkopuolelta
12 § Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies
13 § Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsen- ja liittymismaksut, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
14 § Valitaan jäsenet hallituksen esittämiin toimikuntiin;
Jalostustoimikunta, pentuneuvoja, jäsensihteeri, facebook vastaava, webmaster, Bostoni-lehden päätoimittaja sekä jäsenet lehtitoimikuntaan
15 § Esitetään päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma 2019 – 2023
16 § Esitetään päätettäväksi esitettävä rotukohtainen jalostuksentavoiteohjelma (JTO) 2019 – 2023
17 § Kokouksen päättäminen

HUOM! Kahvitarjoilun arvioimiseksi ilmoittaudu etukäteen, viimeistään keskiviikkona 29.3.17 jäsensihteeri Virpi Saahkarille osoitteeseen jasensihteeri (at) suomenbostonit.fi tai tekstiviestillä 040 7093655

PEVISA-ohjelma vuosille 2019-2023 on julkaistu jäsenlehdessä 1-2017

Jalostuksentavoiteohjelma (JTO) vuosille 2019-2023 on luettavissa alla olevasta linkistä.
JTO Bostonit 2019 – 2023.pdf