Uusi työkalu jalostukseen – Kennelliitto avaa tiedonkeruun hengitystieoperaatioista ja sektioista

Kennelliiton tiedote 27.6.2018:

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2018 ottaa käyttöön uusia työkaluja lyhytkuonoisten rotujen terveyden edistämiseksi. Kyseessä on sähköinen lomake, jonka avulla koiran omistaja voi ilmoittaa tiedot koiralleen tehdystä kirurgisesta operaatiosta hengitystieoireyhtymän (BOAS) korjaamiseksi. Mitä avoimemmin koirista saadaan tietoa, sitä nopeammin jalostuksessa voidaan edistyä. Koiranomistajien antamien tietojen avulla kasvattajilla on entistä paremmat mahdollisuudet edistää rotujen terveyttä.

Ilmoituslomakkeella voidaan kerätä tietoa kaikissa Kennelliiton rekistereissä olevista, myös monirotuisista lyhytkuonoisista koirista. Lomake täytetään eläinlääkäriasemalla koiran omistajan suostumuksella. Tieto operaatiosta on julkinen ja näkyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Lomake otetaan käyttöön 1.1.2019. Sen avulla voidaan ilmoittaa sellaisistakin operaatioista, jotka on tehty ennen vuotta 2019.

Samassa kokouksessaan hallitus päätti alkaa kerätä tietoa myös sektioista. Pentueilmoituksiin, jotka tehdään pentuetta rekisteröitäessä, lisätään osio, johon merkitään onko pentue syntynyt luonnollisesti vai sektion avulla.

Kennelliiton yleinen jalostusstrategia linjaa, että synnynnäisen rakenteellisen vian tai heikkouden takia kirurgisesti korjattuja koiria ei saa käyttää jalostukseen ja ne tulee siirtää EJ-rekisteriin. Jalostusstrategiassa mainitaan, että tällaisia vikoja tai heikkouksia ovat esimerkiksi liioitellun löysä nahka, huuli- ja nenäpoimut, roikkuvat silmäluomet, ahtaat sieraimet, eturaajojen kondrodystrofiamuutokset, polvilumpioluksaatio ja epänormaali purenta. Tämän linjauksen mukaisesti koirat, joille on ilmoitettu tehdyn hengitystieoperaatio, siirretään Ei jalostukseen (EJ) -rekisteriin. Rekisterisiirto on operaatioilmoituksen yhteydessä maksuton, mutta ilmoituksesta peritään lähetemaksu. Maksu kattaa sähköisen tunnistautumisen, jonka avulla Kennelliitto voi varmistaa omistajan suostumuksen tiedon julkisuuteen.

Pohjoismaisten näyttelysääntöjen mukaan hengitystieoperaation läpikäynyt koira ei saa osallistua koiranäyttelyihin. Näyttelysäännöt rajaavat osallistumisoikeuden koirilta, joille on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan, tai muuten viaksi katsottavan ominaisuuden korjaamiseksi.

– Kennelliitto haluaa yhdessä lyhytkalloisten rotujen rotujärjestöjen kanssa edistää lyhytkalloisten koirien hyvinvointia. Hengitystieongelmat ovat näissä roduissa yleisiä, ja siksi niihin täytyy puuttua tiukasti. Hengitystieoperaatioiden ilmoituskäytäntö auttaa osaltaan karsimaan pois jalostuksesta hengitystieoireisia yksilöitä, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Vastaavanlaiset ilmoituskäytännöt ovat jo voimassa muun muassa Ruotsissa, Norjassa sekä monen lyhytkuonoisen rodun kotimaassa Englannissa.

Lisätiedot

Harri Lehkonen
Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Maaret Tapio
Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
maaret.tapio@kennelliitto.fi
puh. 050 442 5036

Katariina Mäki
Jalostusasiantuntija
katariina.maki@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0228
(paikalla 23.7. alkaen)

Alkuperäinen teksti ja kuvat: https://www.kennelliitto.fi/uutiset/uusi-tyokalu-jalostukseen-kennelliitto-avaa-tiedonkeruun-hengitystieoperaatioista-ja